puslapio viršuje

BVPR Politika

Asmens duomenų tvarkymas

Šią dieną, 2019-04-01, "Dynacore AB" buvo parengta tokia politika.

Mes rūpinamės jūsų privatumu. Turėtumėte turėti galimybę jaustis saugūs patikėdami mums savo asmens duomenis. Dėl šios priežasties mes parengėme šią politiką. Jis grindžiamas galiojančiais duomenų apsaugos teisės aktais ir paaiškina, kaip mes dirbame, kad apsaugotume jūsų teises ir privatumą.

Šios politikos tikslas yra supažindinti jus su tuo, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis, kam juos naudojame, kas gali juos peržiūrėti ir kokiomis sąlygomis ir kaip galite apsaugoti savo teises.

Mes esame asmens duomenų valdytojai

"Dynacore AB", kurios įmonės registracijos numeris 556774-0310 ir adresas Gamla Brogatan 26, 111 20 Stockholm yra atsakinga už tvarkomus jūsų asmens duomenis. Todėl "Dynacore AB" yra jūsų asmens duomenų valdytoja.

Kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis?

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis siekdami teikti jums savo paslaugas ir produktus, t. y. tik tam, kad sudarytume ar įvykdytume sutartį su jumis kaip klientu.

Kokius duomenis apie jus renkame ir kodėl?

Mes siekiame, kad būtų tvarkoma kuo mažiau asmens duomenų apie jus. Tai reiškia, kad mes nerenkame daugiau asmens duomenų, nei būtina, kad galėtume su jumis sudaryti ar vykdyti sutartis. Kad galėtume su Jumis sudaryti ir vykdyti sutartis, mums reikia duomenų apie jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, adresą ir kitus kontaktinius duomenis. Mes neturime didesnės prieigos prie jūsų asmens duomenų nei duomenys, kuriuos mums pateikėte.

Jei nedavėte mums sutikimo, mes nenaudojame jūsų asmens duomenų rinkodaros tikslais.

Kaip mes saugome jūsų asmens duomenis?

Mums svarbus jūsų saugumas. Todėl mes ėmėmės tinkamų techninių, organizacinių ir administracinių saugumo priemonių, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos ir kitokio neteisėto tvarkymo. Mes reguliariai analizuojame ir vertiname priemones, siekdami užtikrinti, kad jūsų duomenų apsauga būtų kuo saugesnė.

 

Kam atskleidžiame jūsų duomenis?

Mes neatskleidžiame jūsų duomenų kitoms įmonėms ar organizacijoms, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai arba tai būtina mūsų įstatyminiams ar sutartiniams įsipareigojimams jūsų atžvilgiu vykdyti.

Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis bet kuriam iš mūsų partnerių, tiekėjų ar subrangovų, tačiau tik tuo atveju, jei tai būtina, kad galėtume įvykdyti savo įsipareigojimus, susijusius su jumis kaip klientu. Mes niekada nepateikiame daugiau asmens duomenų, nei būtina.

Kai to reikalauja įstatymai, mums gali tekti atskleisti jūsų duomenis valdžios institucijoms ir kitoms organizacijoms. Mums taip pat gali tekti atskleisti jūsų duomenis, jei tai būtina norint įgyvendinti, nustatyti ar stebėti mūsų teisinius reikalavimus.

Mes niekada neatskleidžiame jūsų asmens duomenų kitoms įmonėms ar įmonėms rinkodaros tikslais.

Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome jūsų asmens duomenis?

Mes tvarkome tik tuos asmens duomenis, kurių mums reikia, kad galėtume teikti savo paslaugas ar pristatyti jums savo produktus, t. y. kai sudarome ar įvykdome su jumis sutartį. Tiek, kiek tvarkome tolesnius duomenis, gausime jūsų sutikimą arba užtikrinsime, kad duomenų tvarkymas būtų leidžiamas kitu teisiniu pagrindu.

Kiek laiko tvarkome jūsų asmens duomenis?

Mes saugome duomenis apie jus, kaip klientą, visą sutarties su jumis laikotarpį ir pagrįstą laiką po to. Daugeliu atvejų tai reiškia, kad mes nesaugome jūsų asmens duomenų ilgiau nei vienerius metus nuo sutarties pabaigos, tačiau tam tikromis sąlygomis galime saugoti jūsų duomenis ilgesnį laiką. Tai taikoma, pavyzdžiui, kai to reikalaujama pagal teisės aktus arba kai duomenų gali prireikti teisiniams reikalavimams nustatyti, vykdyti ir stebėti.

Jūsų teisės

Kai tvarkome jūsų asmens duomenis, jūs, kaip užsiregistravę, turite daugybę teisių. Dėl jų turite teisę bet kuriuo metu susisiekti su mumis, o jei norite pasinaudoti bet kuria iš toliau aprašytų teisių, galite lengviausiai susisiekti su mumis info@dynacore.se.

Mes pasiliekame teisę imtis tinkamų apsaugos ir saugumo priemonių, kad užtikrintume, jog esate tas asmuo, kuriuo teigiate esąs, kai susisiekiate su mumis. Jei negalite tinkamai įrodyti savo tapatybės, gali būti, kad negalėsime atsakyti į jūsų prašymą. 

Prieiga prie asmens duomenų

Jūs turite teisę žinoti, kokius asmens duomenis apie jus tvarkome. Jei norite sužinoti, iš mūsų galite gauti sudarytą registro išrašą, kuriame yra visi mūsų tvarkomi jūsų asmens duomenys.

Taisymas ir ištrynimas

Jei jūsų asmens duomenis tvarkome neteisingai arba jei mums jų nebereikia, turite teisę reikalauti, kad jie būtų ištrinti. Jei duomenys yra neišsamūs, turite teisę juos papildyti. Atminkite, kad mes galime negalėti jums teikti savo paslaugų, jei paprašysite ištrinti jūsų asmeninius duomenis.

Duomenų perkeliamumas

Tam tikromis aplinkybėmis jūs turite teisę gauti duomenis, kuriuos mes tvarkome apie jus, bendru, rašytiniu, kompiuterio skaitomu ir struktūrizuotu formatu. Jūs turite teisę tai padaryti dėl asmens duomenų, kuriuos mums pateikėte ir kuriuos mes tvarkome gavę jūsų sutikimą arba kai asmens duomenys reikalingi sutarčiai sudaryti ar įvykdyti.

Duomenų tvarkymo apribojimai

Tam tikromis sąlygomis jūs turite teisę prašyti, kad mes apribotume jūsų duomenų tvarkymą. Tai reiškia, kad mes pažymime duomenis taip, kad ateityje juos apdorotume tik tam tikrais konkrečiais tikslais. Gali būti, kad negalėsime jums teikti savo paslaugų, jei apribosime jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Teisė pareikšti prieštaravimus

Jūs turite teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant atlikti užduotį viešojo intereso labui, kai tai yra valdžios institucijos atliekamas veiksmas arba interesų pusiausvyra. Mes netvarkome jūsų asmeninės informacijos nė vienu iš šių tikslų ar dėl bet kurio iš šių priežasčių. Todėl šiuo pagrindu negalite nukreipti jokių prieštaravimų dėl mūsų duomenų tvarkymo.

Teisė pateikti skundą

Turite teisę pateikti skundą Švedijos duomenų apsaugos institucijai, jei manote, kad jūsų asmens duomenis tvarkome netinkamai. Daugiau apie tai galite perskaityti Švedijos duomenų apsaugos institucijos svetainėje www.datainspektionen.se.

Kontaktai

Galite bet kada susisiekti su mumis rašydami info@dynacore.se arba paskambinę mums telefono numeriu 08-700 5000, jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis. Daugiau apie mus taip pat galite perskaityti mūsų svetainėje www.dynacore.se ir www.sparx.cloud.

puslapio apačia